طالع بینی متولدین #دی به سبک مهسا ایرانیان

هواد آلودس و تکلیف نداره بسته سورپرایزی پَپِه: پهباد پستی هوایی شما گلخانه بزنید، چون خوب دسته گل به آب می دهید.